Sản Phẩm

RAZONE (Dotted condom)

1bcs

THÀNH PHẦN:
Từ chất liệu thiên nhiên

TÍNH NĂNG:
Có gai

TIÊU CHUẨN:
Đạt tiêu chuẩn chất lượng iso 4074-2002

GIẤY PHÉP:
Số giấy phép của Bộ y tế: 74/2015/BYT-TB-CT