Sản Phẩm

RAZONE (Ribbed condom)

3bcs

THÀNH PHẦN:
Từ chất liệu thiên nhiên

TÍNH NĂNG:
Có gân

TIÊU CHUẨN:
Đạt tiêu chuẩn chất lượng iso 4074-2002

GIẤY PHÉP:
Số giấy phép của Bộ y tế: 74/2015/BYT-TB-CT