Sản Phẩm VẬT TƯ Y TẾ

Que Thử Thai Hera Tests

  • Ưu điểm Que thử thai Hera tests:
    • Dụng cụ thử thai đơn giản, sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả, chi phí thấp.
    • Sử dụng sau 7-10 ngày kể từ ngày quan hệ tình dục.
    • Đọc kết quả sau 1-3 phút.
    • Kết quả chính xác đến 99%.